35 views |0 comments

Sau hai quý liền lỗ nặng, Hòa Phát đã bão lãi hợp nhất sau thuế 383 tỷ đồng trong quý đầu năm nay.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy