62 views |0 comments

8 quyết định đầu tư có tổng vốn trên 31.000 tỷ đồng được chính quyền Khánh Hoà trao cho các doanh nghiệp, ngày 2/4.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy