52 views |0 comments

Việc ban hành bảng giá đất hàng năm để cải cách, bám sát thị trường so với ban hành 5 năm, theo HoREA là quá sức so với trình độ, năng lực của bộ máy hành chính.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy