61 views |0 comments

Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho rằng kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập người dân giảm mạnh, chưa nên tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với đất ở.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy