62 views |0 comments

Chính phủ Anh hôm nay thông báo HSBC Holdings mua lại mảng kinh doanh của SVB tại đây để bảo vệ người gửi tiền và ngành công nghệ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy