46 views |0 comments

Chỉ với 26% sếp cấp cao là nữ, IFC cho rằng các ngân hàng Việt Nam cần nhiều lãnh đạo nữ hơn để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy