54 views |0 comments

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu 5 năm tới yếu nhất kể từ năm 1990 vì lãi suất tăng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên Đầu