60 views |0 comments

Theo nguồn tin của WSJ, dù đã rời chức Chủ tịch Alibaba năm 2019, đang sống ở nước ngài, Jack Ma vẫn có ảnh hưởng lớn và tham gia hoạch định chiến lược tại đây.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy