72 views |0 comments

Đại hội đồng cổ đông Bamboo Airways không tán thành phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ 9.570 tỷ đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy