67 views |0 comments

Nhiều thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng không nên quy định bắt buộc bán, thuê bất động sản hình thành trong tương lai phải giao dịch qua sàn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy