63 views |0 comments

Vì vướng thủ tục liên quan tới “chia cổ tức đặc biệt”, Kido lùi ngày trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 50% (mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng) từ đầu tháng 4 sang giữa tháng 5.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy