55 views |0 comments

PwC Việt Nam cho rằng có yếu tố dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Novaland nhưng doanh nghiệp khẳng định “đủ nguồn vốn lưu động và có thể đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn trong 12 tháng tới”.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy