59 views |0 comments

HoREA vừa đề xuất cho doanh nghiệp vay không quá 70% giá trị gói trái phiếu đến hạn có tài sản đảm bảo, ngân hàng giải ngân trực tiếp cho trái chủ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy