63 views |0 comments

Bộ Kế hoạch & Đầu tư dự báo kinh tế quý II vẫn khó khăn, cần sớm có chính sách hỗ trợ mới về giảm thuế, phí, lãi suất cho vay để kích thích tăng trưởng, hỗ trợ sản xuất.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy