58 views |0 comments

Khi không còn lối ra Biển Đen vì chiến sự, các tuyến đường thương mại của Ukraine phụ thuộc vào đất liền hướng về phía EU.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy