60 views |0 comments

Trần giá vé máy nội địa 8 năm không đổi, dù mọi chi phí đầu vào đều tăng, hãng bay và một số chuyên gia đề xuất bỏ quy định này.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy