59 views |0 comments

Ngân hàng Nhà nước đảo ngược chính sách thắt chặt tiền tệ giúp hạ nhiệt lãi suất nhưng không có nghĩa thời kỳ tiền rẻ sẽ quay lại, theo chuyên gia.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy