62 views |0 comments

Việc điều chỉnh lãi suất điều hành, thanh khoản trong hệ thống ngân hàng ổn định đã kéo mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, về thấp nhất nửa năm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy