56 views |0 comments

Bố tôi chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại công ty theo nguyện vọng. Vậy, ông cần tham gia bảo hiểm xã hội không? (Thu Trà, 30 tuổi)

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy