59 views |0 comments

Chuyên gia cho rằng ChatGPT chưa “cướp” việc của con người trong ngắn hạn nhưng người lao động nên xem chúng như động lực để trau dồi các kỹ năng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy