26 views |0 comments

Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư cho rằng, liên kết kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng phát triển dưới tiềm năng, cục bộ giữa các địa phương, nên chưa mang tính dẫn dắt.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy