65 views |0 comments

Ngân hàng có tổng tài sản 416.273 tỷ đồng, tăng 11,1% so với 2021, lợi nhuận trước thuế khoảng 10.268 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy