62 views |0 comments

Quý đầu năm, Vĩnh Hoàn báo lợi nhuận đạt hơn 225 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái do giá bán và sản lượng tuột dốc.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy