65 views |0 comments

Sau 6 năm thực hiện chuyển đổi chiến lược từ năm 2016 đến 2022, lợi nhuận ngân hàng VIB tăng 15 lần với mức tăng bình quân 57% mỗi năm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy