47 views |0 comments

31/3 là hạn chót được Bộ Công Thương giao đàm phán xong giá với các dự án điện tái tạo chuyển tiếp nhưng EVN cho biết “chưa thể hoàn thành” vì nhiều vướng mắc.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy