59 views |0 comments

Các nhà băng nhận sáp nhận ngân hàng yếu kém, nếu không có vốn nhà nước trên 50%, có thể được đặc cách nới trần “room” ngoại lên 49% so với mức 30% hiện tại.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy