49 views |0 comments

Đại sứ Mexico nói nước này có vị trí tốt cùng các hiệp định thương mại tự do, nếu doanh nghiệp Việt đẩy mạnh đầu tư vào đây sẽ dễ tiếp cận thị trường Mỹ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy