74 views |0 comments

Thí điểm mô hình nuôi heo tuần hoàn trên 5.000 con tại một số trang trại cho thấy tỷ suất sinh lời đạt tới 60%, thời gian hoàn vốn 2-3 năm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy