64 views |0 comments

Trong một tháng, nhiều đơn vị điều chỉnh giá thép 2-3 lần liên tiếp, hiện mỗi tấn giảm khoảng một triệu đồng, về quanh 15 triệu đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy