53 views |0 comments

Khó khăn của lĩnh vực tài chính tiêu dùng là lý do Moody’s hạ bậc xếp hạng của FE Credit từ mức ổn định Ba3 xuống B1 – rủi ro tín dụng ở mức cao.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy