63 views |0 comments

Xếp hạng tín dụng của Techcombank giảm một bậc từ Ba2 xuống Ba3, tức trở về mức ngang với một số ngân hàng thương mại tư nhân hiện nay.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy