53 views |0 comments

Uỷ ban Chứng khoán vừa phạt một cá nhân 550 triệu đồng vì dùng 24 tài khoản nhằm tạo cung cầu giả cho cổ phiếu C69.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy