43 views |0 comments

CEO Tesla cho rằng trí tuệ nhân tạo là công nghệ nguy hiểm và muốn siết quản lý để đảm bảo AI phục vụ lợi ích cộng đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy