51 views |0 comments

Để can thiệp vào giá dầu, Mỹ có thể xả kho dự trữ, gây sức ép buộc doanh nghiệp trong nước tăng sản xuất, hoặc hạn chế xuất khẩu.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy