61 views |0 comments

Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, TP HCM mới giải ngân đầu tư công hơn 2.550 tỷ đồng, tương đương hơn 2,7% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, theo Bộ Tài chính.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy