20 views |0 comments

Mất việc và lạm phát khiến người dân ít lui tới các nhà hàng, trung tâm mua sắm và chấp nhận chọn hàng thiết yếu rẻ tiền hơn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy