57 views |0 comments

Doanh nghiệp lớn được khuyên tận dụng ưu điểm từ 4PL, trong khi startup nên tự vận hành logistics, còn 3PL phù hợp với công ty đang phát triển nhanh.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy