58 views |0 comments

Tôi tham gia một hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị nhưng thị trường tài chính đang có dấu hiệu đi xuống. Liệu, tôi nên rút tiền bảo hiểm trước hạn không? (Phạm Thanh, 40 tuổi)

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy