59 views |0 comments

Moksva cho biết sẽ loại bỏ hoàn toàn việc dùng USD và euro trong các giao dịch năng lượng, để chuyển sang sử dụng các nội tệ quốc gia tương ứng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy