47 views |0 comments

Sau ba năm gia nhập thị trường Việt Nam, NA có ba văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, cùng hàng trăm kỹ sư phần mềm, chuyên gia phân tích dữ liệu.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy