60 views |0 comments

Ngân hàng nguy cơ mất khả năng chi trả do bị rút tiền hàng loạt có thể được vay lãi suất 0% từ Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi và các nhà băng khác.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy