46 views |0 comments

Ngân hàng Nhà nước vừa sửa quy định, cho phép tổ chức tín dụng được mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, thay vì đợi sau 12 tháng như trước.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy