73 views |0 comments

Tuần qua, khi thanh khoản hệ thống dư thừa vì tín dụng tăng chậm, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 30.000 tỷ đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy