60 views |0 comments

CEO Lưu Trung Thái được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị MB thay ông Lê Hữu Đức xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy