66 views |0 comments

Từng lập đỉnh với mức cước 15.000-20.000 USD mỗi container, giá vận tải biển hiện giảm hơn 80% và tương lai hồi phục khó tính bằng tháng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy