61 views |0 comments

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xem xét chuyển gói hỗ trợ 2% lãi suất trong chương trình phục hồi kinh tế sang cho vay nhà ở xã hội.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy