56 views |0 comments

Chứng kiến cây nha đam bị đổ bỏ, ông Nguyễn Văn Thứ nghỉ ngang công việc ổn định ở ngân hàng, bắt tay sản xuất các chế phẩm từ chúng, hiện xuất đi khắp thế giới.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy