67 views |0 comments

Tại phiên họp bất thường sáng nay, FLC dự kiến bầu bổ sung hai thành viên vào HĐQT để thay ông Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền vừa từ nhiệm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy