45 views |0 comments

Lượng tiền gửi trong các ngân hàng Mỹ chỉ còn hơn 17.500 tỷ USD trong tuần giữa tháng 3, chủ yếu do người dân rút tiền khỏi các nhà băng nhỏ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy