76 views |0 comments

Người lao động của Taekwang Vina có thể nhận trước một phần tiền lương đã kiếm được bất cứ lúc nào thay vì chờ ngày trả cố định hàng tháng như trước.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy